Brevik Terrasse

10 leiligheter i 4 etg med 3 frittstående garasjeanlegg. Bærekonstruksjon i betong og stål. Fasade er av STOpuss, Steniplater og trekledning

Byggherre: Porsgrunn Utvikling

Totalentreprise 8407

Kontraktsum på 34 700 000,- eks mva

Oppstart november 2022 og overlevering desember 2023.

3D Bilder for prosjektet

Bildet fremstiller et moderne bostedskompleks under en klar blå himmel. Dette komplekset består av flere enheter som tilsammen former en sammensatt bygningsstruktur. Bygningene er variert i design, men de deler en moderne estetikk med kombinasjoner av lyse og mørke flater, samt bruk av treverk og glass. Høyre side av bildet viser en høy, hvit bygning med tre etasjer. Den har store balkonger utstyrt med glassrekkverk og møbler som stoler og bord. Under den øverste balkongen er det en terrasseområde som strekker seg fra bygningen, med et spisebord og stoler. Denne bygningen har en distinkt treverksfasade på den øverste etasjen. Til venstre er det en lavere bygning i to etasjer, med en kombinasjon av hvit og treverksfasade. Denne bygningen har også store balkonger, og man kan se folk som nyter utendørslivet. Foran bygningene er det en frodig, grønn hageområde. Det er plener, små busker, og et par terrasseområder med utemøbler. I nærheten av den venstre bygningen er det en liten sklie for barn, formet som en grønn caterpillar. I bakgrunnen kan man skimte ytterligere boligstrukturer og trær, som gir kontekst til denne boligutviklingen i en forstadsinnstilling.
Brevik Terrasse - Totalenterprise - Pors Entreprenør AS
Brevik Terrasse - Totalenterprise - Pors Entreprenør AS

Prosjektbilder underveis i byggeperioden