Mads Pusser Opp

I dette samarbeidsprosjektet med Mads Clemmetsen har PORS stått for forskalling og murerarbeid på fontene, vaskeplass og «flytende» betongheller som leder til inngangspartiet.