Brevik Terrasse

Brevik Terrasse 10 leiligheter i 4 etg med 3 frittstående garasjeanlegg. Bærekonstruksjon i betong og [...]