Prosjektleder

Er du interessert i å bli vår nye prosjektleder for spennende byggeprosjekter i Telemark og Vestfold?

Vi søker nå etter en dyktig prosjektleder til vårt team i Porsgrunn hos PORS Entreprenør AS. Hos oss vil du bli en del av et svært positivt arbeidsmiljø med høy kompetanse, hvor både personlig og faglig utvikling er prioritert. PORS Entreprenør AS er et selskap i stadig vekst, og i våre varierte prosjekter vil du få muligheten til å bidra, sette ditt preg og være en nøkkelfaktor for videre utvikling av selskapet.

Som prosjektleder vil du ha ansvar for hele prosjektfasen, fra planlegging til ferdigstillelse. Du vil være involvert i styring, ledelse og gjennomføring av byggeprosjekter, samt håndtering av kontraktsmessige oppgaver. Du trives med å samarbeide med kunder, har en kommersiell tilnærming og er flink til å bygge relasjoner. Som leder er du tydelig og engasjert, og har et strategisk perspektiv når det gjelder utviklingen av både enkeltpersoner og virksomheten som helhet.

Dine ansvarsområder vil inkludere:

 • Overordnet ledelse av byggeprosjekter
 • Ansvar for fremdrift, HMS, økonomi og kvalitet
 • Bidra til effektiv ressursutnyttelse
 • Tett samarbeid med prosjekteringsledere, anleggsledere og andre involverte på prosjektene
 • Delta i anbudsarbeid for nye prosjekter og bygge nettverk utad
 • Ha kompetanse og være tydelig når det gjelder økonomiske og kvalitetsmessige mål
 • Være en pådriver i utviklingen av en kultur basert på visjonen og verdiene til PORS Entreprenør AS

Vi ser etter en kandidat med følgende formelle kvalifikasjoner:

 • Fagbrev, bachelor- eller mastergrad innen bygg- og anleggsfag, eller tilsvarende kompetanse
 • Minimum fem års relevant arbeidserfaring innen prosjektledelse
 • Erfaring som prosjektleder med ansvar for økonomioppfølging, fremdrift og resultater
 • Du bør ha gode kunnskaper om bruk av PC som arbeidsverktøy i arbeidshverdagen. Vi benytter Microsoft 365 som hovedverktøy.
 • Det er ønskelig at du har gode språkkunnskaper i Norsk og Engelsk. Både skriftlig og muntlig.

Som person har du en inkluderende lederstil. Du har gode kommunikasjonsevner og trives med å samarbeide med ulike faggrupper for å oppnå resultater. Din tydelighet og evne til å skape tillit er tydelig i din arbeidserfaring. Du tar initiativ og er løsningsorientert, og har tidligere levert og håndtert vellykkede prosjekter. Du har gjerne en vinnermentalitet og kan vise til gode resultater fra tidligere. For å trives hos oss bør du kunne identifisere deg med vår visjon om å bygge på en samspillende måte med andre

Søknadsinformasjon:

Dersom du har spørsmål om stillingen, vennligst kontakt Daglig leder:

Arve Olsen Gaden – E-post: arve@porsentreprenor.no – Tlf: ( +47 ) 907 81 174

Job Type: Heltid
Job Location: Porsgrunn

Søk på denne stillingen

Tillatt(e) type(r): .pdf, .doc, .docx