Om oss

«Vi tar små og store prosjekter på strak arm»

Om oss

Desember 2020 ble Pors Entreprenør AS en nyetablert bedrift. PE holder til med lokaler i Porsgrunn, nærmere bestemt i Lundedalen, på Heistad. PE er nyetablert. Likevel har innehaver god erfaringsmessig tyngde gjennom over 20 år innen bygg og anlegg. Dette gjelder både innenfor offentlige og private byggherrer.

U.t., eier og daglig leder; Arve Olsen Gaden, har en utfyllende CV med gode referanser og vise til. U.t.  har tidligere vært ansatt i ulike anerkjente bedrifter/entreprenører. Er utdannet med fagbrev som forskalingssnekker og har Teknisk Fagskole som ren formell utdanning, samt mangeårig erfaring fra entreprenørfeltet i roller som anleggsleder, prosjektleder og prosjekteringsleder.

Nå er PE en selvstendig bedrift i oppstart som har tett samarbeid og partnerskap med Pors Gjerdefabrikk as, som har holdt til i Grenlandsområdet i en mannsalder.  

Pors Gjerdefabrikk er en CE godkjent bedrift som innehar sertifikat for levering og montering av stålkonstruksjoner.

Pors Entreprenør har Sentral Godkjenning og tiltaksklasser.

“Byggeprosess, kloss for kloss, til drømmer går i oppfyllelse.”

– PORS Entreprenør AS