Om oss

«Vi tar små og store prosjekter på strak arm»

Om oss

Desember 2020 ble Pors Entreprenør AS en nyetablert bedrift. PE holder til med lokaler i Porsgrunn, nærmere bestemt i Schankebygget i Porsgrunn sentrum. PE er nyetablert. Likevel har innehaver god erfaringsmessig tyngde gjennom over 20 år innen bygg og anlegg. Dette gjelder både innenfor offentlige og private byggherrer.

U.t., eier og daglig leder; Arve Olsen Gaden, har en utfyllende CV med gode referanser og vise til. U.t.  har tidligere vært ansatt i ulike anerkjente bedrifter/entreprenører. Er utdannet med fagbrev som forskalingssnekker og har Teknisk Fagskole som ren formell utdanning, samt mangeårig erfaring fra entreprenørfeltet i roller som anleggsleder, prosjektleder og prosjekteringsleder.

Nå er PE en selvstendig bedrift i oppstart som har tett samarbeid og partnerskap med Pors Gjerdefabrikk as, som har holdt til i Grenlandsområdet i en mannsalder.  

Pors Gjerdefabrikk er en CE godkjent bedrift som innehar sertifikat for levering og montering av stålkonstruksjoner.

Pors Entreprenør har Sentral Godkjenning og tiltaksklasser.

“Byggeprosess, kloss for kloss, til drømmer går i oppfyllelse.”

– PORS Entreprenør AS