Om oss

«Vi tar små og store prosjekter på strak arm»

Om oss

Pors Entreprenør AS holder til med lokaler i Porsgrunn, nærmere bestemt i Schankebygget i Porsgrunn sentrum. Vi har stor erfaringsmessig tyngde gjennom over 20 år innen bygg og anlegg. Dette gjelder både innenfor offentlige og private byggherrer.

Pors Gjerdefabrikk er en CE godkjent bedrift som innehar sertifikat for levering og montering av stålkonstruksjoner.

Pors Entreprenør har Sentrale Godkjenning og tiltaksklasser.

PE sitt mål er å arbeide kontinuerlig for å ligge i forkant med byggeteknikk, kompetanse og priser for ulike oppdragsgivere og samarbeidspartnere.  PE vil fremstå som en seriøs aktør og ha fornøyde kunder. Målet er å være en mellomstor bedrift med god kunnskap og kompetanse på det vi leverer til fornøyde kunder, til rett pris og avtalt tid. PE ønsker å være oppdragsgivers samarbeidspartner og dens forlengede arm i prosjekter der vi benytter våre samlede ressurser til å ivareta kundens interesser.

PE har godkjenning for lærlingeordning og har tett samarbeid med opplæringskontoret for byggteknikk. Våren 2021 ankom den første lærlingen.

Vi er også en godkjent Miljøfyrtårn bedrift og innehar A3 rating fra Kredittreform AS.

Vårt primære nedslagsfelt er Vestfold og Telemark. Det kan i tillegg være aktuelt å ta oppdrag på hele Østlandet.