Vi påtar oss oppdrag som hoved-, general- og total-entreprenør, samt som underentreprenør for kunden. Vi er erfarne brukere innenfor flere av «Norsk Standard-kontraktene». Vi vil kunne gi en totalleveranse fra A til Å i byggeprosesser. 

HMS-kultur er noe PORS Entreprenør setter høyt. Vi vil drive en sunn og bærekraftig virksomhet, preget av ansvar for ansatte, samfunn og miljø. Alle skal føle seg trygge ved valg av Pors Entreprenør AS.

Vi vil gjerne gi tilbud og kan påta seg arbeider innenfor kategorier som vist under.

BYGGEPLASSLEDELSE

BETONGARBEID

TØMRERARBEID

SNEKKERARBEID

STÅLARBEID

VEDLIKEHOLDSARBEID

BYGGREHABILITERING

MONTASJEARBEID