Vi påtar oss oppdrag som hoved-, general- og total-entreprenør, samt som underentreprenør for kunden. Vi er erfarne brukere innenfor flere av «Norsk Standard-kontraktene». Vi vil kunne gi en totalleveranse fra A til Å i byggeprosesser. 

HMS-kultur er noe PORS Entreprenør setter høyt. Vi vil drive en sunn og bærekraftig virksomhet, preget av ansvar for ansatte, samfunn og miljø. Alle skal føle seg trygge ved valg av Pors Entreprenør AS.

Vi vil gjerne gi tilbud og kan påta seg arbeider innenfor kategorier som vist under.

BYGGEPLASSLEDELSE

BETONGARBEID

TØMRERARBEID

SNEKKERARBEID

STÅLARBEID

VEDLIKEHOLDSARBEID

BYGGREHABILITERING

MONTASJEARBEID

Pors Gjerdefabrikk er en CE godkjent bedrift som innehar sertifikat for levering og montering av stålkonstruksjoner.

Pors Entreprenør har Sentrale Godkjenning og tiltaksklasser.

PE sitt mål er å arbeide kontinuerlig for å ligge i forkant med byggeteknikk, kompetanse og priser for ulike oppdragsgivere og samarbeidspartnere.  PE vil fremstå som en seriøs aktør og ha fornøyde kunder. Målet er å være en mellomstor bedrift med god kunnskap og kompetanse på det vi leverer til fornøyde kunder, til rett pris og avtalt tid. PE ønsker å være oppdragsgivers samarbeidspartner og dens forlengede arm i prosjekter der vi benytter våre samlede ressurser til å ivareta kundens interesser.

PE har godkjenning for lærlingeordning og har tett samarbeid med opplæringskontoret for byggteknikk. Våren 2021 ankom den første lærlingen.

Vårt primære nedslagsfelt er Vestfold og Telemark. Det kan i tillegg være aktuelt å ta oppdrag på hele Østlandet.